Izvanredni sastanak nukleusa Radne skupine „Computers in Cardiology"

Barcelona, 25. - 27. 3. 2011.

U Barceloni je od 25. do 27. ožujka 2011. godine održan treći izvanredni sastanak nukleusa Radne skupine (RS) "Computers in Cardiology" (CinC) Europskog kardiološkog društva (ESC). Sudjelovalo je svih deset članova Nukleusa i gđa. Celine Serio, koordinatorica ESC.

Na sastanku je najprije predsjednik RS, dr. Enno van der Velde, FESC (Nizozemska) podnio izvješće o radu u proteklom periodu od zadnjeg kongresa ESC. Odlučeno je da će prvi dan sastanka biti posvećen organizacijskim pitanjima, a drugi znanstvenom dijelu. Potom je gđa. Serio podnijela iscrpno izvješće o promjenama u organizacijskoj strukturi i ustroju ESC, kao i mogućoj pomoći u cilju boljeg funkcioniranja RS. Za organizaciju simpozija ESC može pružiti savjetodavnu pomoć, poglavito u odabiru lokacije, kontroli ugovora između organizatora i sponzora, on-line registraciji sudionika simpozija ili konferencija, promotivnoj aktivnosti i komunikaciji između članova i kolega koji nisu članovi RS te određenoj financijskoj pomoći. Slijedio je kratki osvrt na nedavno održan ESC Spring Summit 2011.

Dr. Nico Bruining, FESC (Nizozemska) izložio je situaciju u ESC oko pokrenutog procesa za objedinjavanjem Europskog ehokardiografskog udruženja i RS za nuklearnu medicinu i kompjutoriziranu tomografiju te magnetsku rezonancu u jedinstveno novo udruženje (Association of Cardiovascular Imaging). Postojao je prijedlog čelništva ESC da se novom udruženju pridruži i RS CinC. No, članovima uprave ESC, prikazane su specifičnosti i transparentnost RS CinC kojoj su slikovni prikazi samo manji dio ukupne djelatnosti, s naglaskom koliko RS i kao samostalna može biti od svekolike pomoći novoformiranom udruženju. Zaključeno je zajednički da RS i dalje nastavlja svojim radom samostalno kao promicatelj transverzalne djelatnosti i svekolike primjene računalne znanosti u kardiologiji, ali još više intenzivirajući svoju djelatnost, poglavito uključivanjem novih članova, održavanjem simpozija i radu na tzv. „Proposition paper" u okviru svojih tema. Na taj način, u skoroj budućnosti mogu se ostvariti preduvjeti za osnivanje tj. prijelaz iz RS u Vijeće (Council) ESC. Neka vanjska tijela ili organizacije postali bi pridruženi dijelovi Vijeća pa su već započeti razgovori primjerice s čelništvom DICOM-a i konferencije „Computing in Cardiology". Glede još bolje transparentnosti i zorno definiranih ciljeva i misije ove RS članovi Nukleusa predložili su i s voditeljstvom ESC već raspravljali o prijedlogu promjene imena RS. Nakon datih prijedloga (eCardiology, Computing in Cardiology i IT in Cardiology), u dva kruga glasovanja odlučeno je da novo ime RS bude eCardiology. Službeno pismo s prijedlogom promjene imena i zapisnikom izvanrednog sastanka bit će poslano čelništvu ESC i o tome bi se trebalo odlučivati na sastanku ESC u lipnju, kada bi nakon očekivane potvrde promjena imena RS uslijedile promptne izmjene na postojećoj kartici (flyers) RS za razdoblje 2010. – 2012. godine, kako bi s novim imenom RS bila dostupna tijekom kongresa ESC u Parizu.

Nakon ove točke dnevnog reda, uslijedilo je promišljanje predsjednika RS o mogućim načinima kojima se može izazvati još više pozornosti za aplikaciju novih potencijalnih članova. Na kraju prvog dana sastanka uslijedila je rasprava o uređivanju i boljitku web stranice u kojoj su sudjelovali svi članovi nukleusa.

Drugi dan sastanka započeo je izlaganjem o sudjelovanju nekih članova na konferenciji pod nazivom „Policy Conference on cardiovascular medical devices regulation" budući je RS dio slikovne podskupine tehničkog dijela konferencije i bila je pozvana za raspravu o standardizaciji i algoritmu software-a slikovnih pretraga. Prof. Marek Malik, FESC (Ujedinjeno Kraljevstvo) je najavio sljedeći simpozij „The International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology" (ISHNE) koji će se u listopadu održati u Beogradu, Srbija. Također je kratko prikazao prijedlog smjernica nastao u suradnji sa ISHNE za "Alternirajući T val u stratifikaciji kardijalnog rizika" koji su poslane za objavu u časopisu Journal of the American College of Cardiology. Pred objavljivanjem je i članak Ass. Prof. Enrica Caianija (Italija) „Assessment of left ventricular mechanics by 3-D echocardiography". Za sljedeći kongres ESC prihvaćena su dva simpozija RS, a na „European meeting on Echocardiography and Non-invasive Cardiovascular Imaging" (bivši Euroecho) jedan simpozij. Dr. Enno van der Velde je izvijestio o inicijativi čelništva European Heart Rhythm Association (EHRA) o zajedničkom radu na objavljivanju publikacija u časopisu Europace.

Sukladno inicijativi o intezivnijem promicanju aktivnosti RS i transverzalnosti koja se iščitava i promjenom imena, dr. sc. prim. Krstačić, tajnik RS ESC i Voditelj RS Uporaba računala u kardiologiji Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) predložio je da se sljedeći izvanredni sastanak Nukleusa RS ESC umjesto već uobičajene lokacije u Barceloni1-2 održi u Hrvatskoj. Predložio je i da se tom prigodom, kada nazoče svi članovi Nukleusa, organizira simpozij RS ESC u suradnji s RS HKD Uporaba računala u kardiologiji, što bi po prvi put bio sastanak s nekim nacionalnim kardiološkim društvom. Prihvaćen je prijedlog dr. Krstačića da se skup nazove „eCardiology": Nucleus meeting and Symposium. Sastanak članova Nukleusa ESC odvijao bi se u dva poludnevna termina, a jedan cijeli dan između tih sastanaka bio bio simpozij u kojem bi priznati znanstvenici i stručnjaci, članovi Nukleusa, zajedno s kolegama iz Hrvatske izložili pozvana predavanja s temama (npr. iz područja intravaskularnog slikovnog prikaza, intervencijske kardiologije, elektrokardiologije, elektrofiziologije, ehokardiografije, umjetne inteligencije, teorije kaosa, prediktivnih modela i sl.) iz širokog područja gdje je računalna znanost neodvojiva od funkcioniranja metoda, slikovnog prikaza ili tumačenja nalaza u kardiologiji. Tijekom simpozija održala bi se i opća skupština RS (po prvi put izvan termina kongresa ESC), a u njoj bi mogli sudjelovati ne samo članovi RS ESC i HKD već svi pristupnici simpozija, što bi bila izvanredna mogućnost promicanja aktivnosti, kao i potpora aplikacijama budućih članova. Ovaj simpozij i sastanak Nukleusa bilo bi veliko priznanje HKD koje još od 2004. godine ima RS koja promiče računalnu znanost u kardiologiji. Simpozij i sastanak članova Nukleusa bit će održani od 15. do 17. ožujka 2012. godine, a prve obavijesti bit će uskoro na web portalu HKD i u Kardio listu.

Sukladno promjeni imena RS ESC u eCardiology dr. Krstačić je najavio upućivanje dopisa Upravnom odboru HKD da se dosadašnji naziv RS HKD Uporaba računala u kardiologiji promijeni u naziv RS eKardiologija.

Pri kraju sastanka je prof. Georg Schmidt, FESC (Njemačka), koji je godinama živio i radio u Japanu, podsjetio nazočne na patnje stanovnika nakon katastrofalnog potresa u toj državi te postavio upit kako bi RS, odnosno ESC moglo pomoći. Gđa. Serio će upit proslijediti gđi. Squarta, direktorici specijaliziranog centra ESC i očekuje se da bi se zaključci o oblicima pomoći mogli očekivati na sastanku čelništva ESC u lipnju ove godine.

Sastanak je okončan tradicionalnim zajedničkim fotografiranjem i idući redoviti sastanak Nukleusa i opća skupština članova ove RS zakazani su tijekom kongresa ESC u Parizu. No, niti jedan član Nukleusa kao i gđa Serio nisu propustili prigodu poručiti „Looking forward to see you all in Croatia".

pdfKardio list 2011_6_5-6_75-77.pdf (81.56 Kb)

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2012-2018 Hrvatsko kardiološko društvo.