Izvanredni sastanak Nukleusa radne skupine „Computers in Cardiology" Europskog kardiološkog društva

U Barceloni je od 17. do 18. svibnja 2009. godine održan prvi izvanredni sastanak Nukleusa radne skupine "Computers in Cardiology" Europskog kardiološkog društva (ESC). Sastanku je pribivalo 9 članova Nukleusa (opravdan izostanak Prof. P. Chevalier iz Lyona) te gđa Celine Serio iz Ureda za radne skupine Europske kuće srca iz Sophia Antipolis.

Sastanak je protekao u vrlo ugodnoj i nadasve radnoj atmosferi. Na sastanku je predsjednik Radne skupine, dr Nico Bruining, invazivni kardiolog iz Erasmus/Thorax centra iz Rotterdama podnio izvješće o radu u proteklom periodu. Najavio je dva simpozija koja će biti održana pod okriljem radne skupine tijekom kongresa ESC u Barceloni u rujnu ove godine: „Heart rate turbulence" i „New developments in telecardiology". Također je najavio zajedničke simpozije sa drugim radnim skupinama koji će biti održani tijekom EuroPCR, EuroPace i EuroEcho kongresa ove godine. Podržana je inicijativa za što boljom suranjom između srodnih radnih skupina i organiziranje zajedničkih simpozija na kongresima i konferencijama pod okriljem ESC.

Gospođa Celine Serio iz Europske kuće srca izložila je program organizacijske i logističke podrške budućoj djelatnosti radnih skupina te promovirala novi logo radnih skupina i nove kartice, tzv. „flyers" sa osnovnim podacima o voditeljima i članovima nukleusa kao i zadatcima, inicijativama i projektima radnih skupina. Kartice će biti distribuirane tijekom kongresa pod okriljem ESC.

Kardiolog, prof. Marek Malik, FESC iz Surrey, Velika Britanija, tajnik radne skupine, izložio je mogućnosti nastanka smjernica za „Alternirajući T val u stratifikaciji kardijalnog rizika" što bi se ostvarilo konsenzusom radne skupine „Computers in Cardiology", „International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology" (ISHNE), „International Society of Computerised Electrocardiology" i „European Cardiac Arrhythmia Society".

Razmatrana je i mogućnost osuvremenjivanja postojećih smjernica o varijabilnosti srčanog ritma koje datiraju iz 1996. godine. Inicijativa će biti pokrenuta već za nekoliko tjedana za vrijeme održavanja ISHNE kongresa u Yokohami u Japanu gdje će sa pozvanim predavanjima nazočiti prof. Malik i član nukleusa ass. prof. Alberto Macerata, neinvazivni kardiolog iz Pizze, Italija.

Doktor Niek H. van der Putten, inženjer računarstva iz Erasmus/Thorax centra iz Rotterdama izložio je problematiku pohrane i pregleda visokorezolucijskih prikaza koji poglavito nastaju tijekom invazivnih kardioloških procedura i prikazom MSCT i MR srca i koronarnih arterija. Predložena je rasprava o tom problemu, navlastito o razmjeni slikovnih prikaza između liječnika i institucija. Ass. prof. A. Macerata je predložio simpozij pod nazivom „Cardiac Imaging Jungle" s „pro et contra" debatom koji bi se mogao održati već tijekom sastanka članova radne skupine na slijedećem Europskom kardiološkom kongresu.

Posebna točka dnevnog reda bilo je izlaganje prim. dr. sc. Gorana Krstačić, FESC iz Hrvatske, člana nukleusa radne skupine o mogućnostima pristupanja/pridruživanja različitim Europskim projektima, poglavito integrativnim projektima EU. Predstavljene su sadašnje mogućnosti i naglašena je potreba i mogućnosti još uže suradnje između određenih europskih institucija koje se bave sličnom biomedicinskom problematikom ali i mogućnost uključivanja u bilateralne projekte za što su kao uspješan primjer prikazani recentno realizirani bilateralni projekti između država Hrvatska – Slovenija, Hrvatska – Italija te Hrvatska – NATO Security through Science.

Prim. dr. sc. Krstačić je za svoj rad kao predsjednik savjetničkog odbora velikog trogodišnjeg FP6 –STREP projekta broj 027107 - HEARTFAID (Support for the Medical Clinical Management of Heart Failure within Elderly Population; http://www.heartfaid.org/) dobio pohvale i preporuke voditelja i suradnika na projektu.

Praksa sadašnjih velikih integrativnih projekata (koji su već u fazi recenzije) i budućih je da se u savjetničke odbore i vanjske suradnike projekata pokušaju uključiti što kvalitetniji znanstvenici i vrhunskih liječnici određenih područja ciljanog projekta. Stoga su primjerice za FP7 projekte koji su trenutačno u recenziji poslani zahtijevi prema ESC i European Health Menagement Association koji će ili su već proslijeđeni prema voditeljima i upravi odgovarajućih radnih skupina ovisno o temi projekata.

Prim. dr. sc. Krstačić je sukladno svom dugogodišnjem radu u području primjene računarstva u biomedicini upravo predložen od strane ESC na preporuku predsjednika i članova uprave radne skupine „Computers in Cardiology" i voditelja projekta Heartfaid za savjetnički odbor novog integrativnog FP7 projekta (koji je trenutno u fazi recenzije) pod nazivom „HEARTDRIVE - A PERSONAL HEALTH CARE SYSTEM FOR REMOTELY "DRIVING" CARDIOVASCULAR DISEASES MANAGEMENT". Klinički fokus ovog velikog petogodišnjeg projekta u koji bi bilo uključeno 20 kliničkih i tehničkih partnera iz EU i Hrvatske bio bi usmjeren prema bolesnicima s visoko izraženim čimbenicima rizika koronarne bolesti, bolesnicima sa ishemijskom kardiomiopatijom, zatajivanjem srca, srčanim aritmijama, prevenciji iznenadne srčane smrti i koronarnim bolesnicima s pridruženim bolestima ili stanjima poput zatajenja rada bubrega ili KOBP. Predviđeni ukupni budžet ovog projekta iznosi 18 milijuna eura, a iz Hrvatske je predviđeno sudjelovanje Zavoda za elektroniku Instituta „Ruđer Bošković" koji bi bili nositelji jednog cijelog projektnog dijela (work package).

Pri kraju sastanka otvorena je rasprava o budućem voditeljstvu ove radne skupine. Dosadašnjem potpredsjedniku radne skupine dr Williamu R. M. Dassen, FESC kardiologu iz Maastrichta, Nizozemska ističe mandat te je za novog potpredsjednika izabran dr. Eno T. Van der Velder, FESC, medicinski fizičar iz Leidena, Nizozemska. On će na dužnost stupiti u rujnu ove godine, na Europskom kardiološkom kongresu i njegov mandat će trajati godinu dana nakon čega će postati predsjednik radne skupine u dvogodišnjem mandatu. Sadašnji tajnik radne skupine Prof. Marek Malik je postao "Vice-Chairman - elect" a član nukleusa radne skupine prim. dr. sc. Goran Krstačić je postao „Secretary - elect". Oni će na nove dužnosti stupiti na Europskom kardiološkom kongresu 2010. godine u Stockholmu.

Sastanak je završio u vrlo prijateljskoj atmosferi i slijedeći susret je zakazan na sastanku članova radne skupine tijekom Europskog kardiološkog kongresa u Barceloni ove godine.

pdfKardio list 2009 6-7 43-45.pdf (98.4 Kb)

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2012-2018 Hrvatsko kardiološko društvo.