Doc. dr. sc. prim. Goran Krstačić, prof. v.š, FESC, sudjelovao na 41. godišnjoj konferenciji Computing in Cardiology (CinC 2014) u Bostonu
There are no translations available.

e-CardiologyRavnatelj Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju iz Zagreba, doc. dr. sc. prim Goran Krstačić, prof v. š., FESC, sudjelovao je na 41. godišnjoj konferenciji "Computing in Cardiology (CinC 2014) koja je od 7. do 10. rujna 2014. održana u Cambridge, Massachusetts. Doc. Krstačić je sudjelovao kao Predsjednik Radne skupine e-Cardiology Europskog kardiološkog društva. Na trodnevnom sastanku čelništva CinC-a izabran je za ex-officio člana "Board of Directors" kao predstavnik Europskog kardiološkog društva.

 

Tijekom tradicionalnog simpozija prije početka same konferencije koji je ove godine nosio naslov Data-driven Learning, Discovery, and Innovation koji je održan u MIT Media Laboratory conference center jednog od najprestižnijih svjetskih sveučilišta Massachusetts Institute of Technology. Doc. Krstačić je pozdravio prisutne u ime Europskog kardiološkog društva i tom prigodom se prisjetio svojih znanstvenih početaka ispitivanja u području nelinearne dinamike i teorije kaosa koristeći dijelom i bazu podataka MIT-a. Vrlo zanimljivo i za doc. Krstačića posebno emotivan je bio trenutak kada je jedan od najvećih znanstvenika kompleksnih fizioloških signala i direktor Instituta za nelinearnu dinamiku u medicini sa Sveučilišta Harvard, profesor Ary L. Goldberger kazao da je sretan što je konačno upoznao "momka iz Europe koji se prvi odvažio tražiti kaos kod srčanih bolesnika u kratkim vremenskim serijama elektrokardiograma i uspio u tome". Slijedila su impresivna izlaganja profesora Daniel-a Levy-a, direktora Framingham Heart Study, zatim već spomenutog profesora Goldbergera Physionet: the Research resource for Complex Physiologic Signals te dr Lea Celi-ja The MIMIC Intensive Care Databases. Zaključno, jedno nezaboravno znanstveno poslijepodne u impresivnim prostorima MIT kampusa.

 

Sama konferencija je bila vrhunski organizirana, stalno se tražilo mjesto više, a izlaganja su bila na visokoj znanstvenoj i stručnoj razini. Doc. Krstačić je imao čast i zadovoljstvo predsjedavati zajedno s profesorom Cees Swenne-om, profesorom kardiologije sa Sveučilišta u Leidenu, Nizozemska sesijom pod nazivom "Ischemia and Infarction". Na završnom sastanku čelništva CinC-a za novog predsjednika u trogodišnjem mandatu izabran je profesor elektronike i komunikacija iz Zaragoze, Španjolska. Dogovorene su iduće zajedničke aktivnosti i još bolje povezivanje CinC-a i ESC WG e-Cardiology.

 

goran-krstacic-pablo-logunaGoran Krstačić, predsjednik ESC WG on e-Cardiology i Pablo Laguna, predsjednik CinC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goran-krstacic-ary-goldbergerGoran Krstačić i Ary L. Goldberger.

 

 

 

 

 

 

 

goran-krstacic-cees-swenne

Goran Krstačić i Cees Swenne predsjedavaju sesijom Ishemija i infarkt na Konferenciji CinC 2014 u Bostonu.

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2012-2018 Croatian Cardiac Society.